Игри

Информация за страница Исо 9001

По пътя към сертифицирането на Исо 9001 има опростена последователност, която би трябвало да е от полза на всички. Първата стъпка е свързана с прилагането на изискванията, които неизменно се съдържат в стандарта. Необходимо е да се определят и най-добрите възможни методи на работа и по какъв начин ще протичат дейностите в предприятието. Много е важно системата да няма статичен характер. Тя на всяка цена трябва да се развива и да бъде динамична. Основното, на което е нужно да се наблегне, е усъвършенстването на качеството на продуктите и всички производствени процеси. При планирането е повече от препоръчително да се потърсят услугите на професионални консултанти. Това е нещо, което много пъти се пренебрегва от собствениците на предприятията. Привличайки ги към своя екип обаче, фирмата вече има силен коз. Преди всичко консултантите могат много да помагат при подготовката за провеждане на одита. Съдействието при провеждането на обучение и липсата на страх при проверката поради големия опит в тази сфера също са ключови фактори.

  При работата с консултанти във връзка с Исо 9001 е препоръчително да се търси помощ, с която да се усвоят уменията за внедряване на системата. Тази работа не бива да се оставя в ръцете на консултанта по простата причина, че по този начин се губи ценно време в усвояване на важен урок.  Също така консултантите трябва да се използват за всякакви въпроси и нови аспекти по отношение на стандарта. Изискването на разяснения за написването на инструкции и документиране на процесите в предприятието също са сред нещата, които имат основно значение. Много съществен елемент е поведението на собственика на фирмата по време на опита. За това също е добре да се потърсят помощта и съветите на консултантите. Всички изброени до момента предимства, които идват с наемането на консултант, са категорично доказателство за огромните ползи от тях. Преди протичането на самия одит също има редица важни неща, които е необходимо да бъдат извършени. На първо място стои въпросът с проверката на изпълнението на всички направени от консултанта препоръки. За да има сигурност, че всички изисквания се изпълняват, е наложително да се прегледа внимателно цялата документация за сертификационния одит.

   Провеждането на генерална репетиция преди одита е друг аспект, на който трябва да се обърне специално внимание. Също така е препоръчително да се подготвят останалите сътрудници за въпросите, на които неизбежно трябва да дават отговори. Работата на одиторите се състои основно в задаването на въпроси, а адекватните отговори представят ръководството на фирмата в добра светлина. Сертифицираните системи по Исо 9001 изискват периодичен контрол. Той има за цел да гарантира ефикасната им работа съгласно изискванията на стандарта. В хода на контролните одити основната цел на проверяващите се състои в това да проверяват съответстващите елементи на стандарта. Одиторите търсят потвърждение на обстоятелството, че цялата система за качество е постоянно поддържана на отлично ниво. Усъвършенстването също е важен аспект, а що се отнася до контрола при необходимост, на него не бива да се гледа като на незначителен аспект. В наши дни постоянно се извършват одити, ето защо голяма част от фирмите вече имат сериозен опит при тяхното протичане.

eXTReMe Tracker